Thông Tin Về Việc Làm Giám Sát Nhà Hàng Hiện Nay

Giám sát nhà hàng sẽ làm những nhiệm vụ như thế nào?

Giám sát nhà hàng có thể hiểu đơn giản là một cá nhân chịu trách nhiệm hoặc giám sát hoạt động hằng ngày hoặc công việc của một hệ thống nhà hàng. Công việc của người giám sát nhà hàng bao gồm rất nhiều nhiệm vụ/ chức năng, vì vậy, anh ta / cô ấy phải chịu trách nhiệm về mọi thứ xảy ra tại nhà hàng.

Nhiệm vụ cơ bản của giám sát viên nhà hàng đòi hỏi phải đảm bảo rằng thực phẩm sẽ được chuẩn bị đúng hạn, đảm bảo rằng khách hàng hài lòng và công nhận rằng nhà hàng luôn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và chất lượng dịch vụ.

Vai trò của người giám sát nhà hàng cũng được xác định rằng phải đảm bảo việc nhà hàng hoạt động được hiệu quả, và cũng để đảm bảo chất lượng thức ăn được phục vụ và tính sạch sẽ là những tiêu chuẩn cao nhất.

Cụ thể, phương pháp để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động của một nhà hàng là đảm bảo rằng nhân viên được sắp xếp đầy đủ để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong khoảng thời gian đã định; điều này có thể là bất kỳ khoảng thời gian nào trong ngày tùy thuộc vào môi trường làm việc, cũng như hợp đồng đã ký với khách hàng. Mặt khác, giám sát nhà hàng cũng quản lý mọi công tác nhân sự như tăng hoặc cắt giảm số lượng nhân viên để duy trì chi phí lao động ổn định.

Giám sát nhà hàng cũng cần phải nắm rõ các thủ tục hành chính như chuẩn bị tiền gửi ngân hàng/ chuẩn bị các thủ tục liên quan đến doanh số bán hàng hằng  ngày trong nhà hàng và lưu trữ thực phẩm đúng cách sau khi hết thời gian làm việc.

Nói cách khác, trách nhiệm của người giám sát nhà hàng là theo dõi các báo cáo hàng tồn kho (mà họ có thể thực hiện thông qua bộ máy kiểm kê trên máy vi tính) và đặt hàng tại thời điểm đến hạn, nhằm tránh các bất cập hoặc thiếu sót do nhân viên mắc phải có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng.

Ngoài ra, trong việc sử dụng hàng tồn kho sẵn có (thực phẩm và đồ uống), người giám sát phải đảm bảo rằng các món đồ cũ được tiêu thụ hết trước khi tiếp tục sử dụng những vật phẩm mới hơn để tránh hết hạn và / hoặc lãng phí.

Trong kinh doanh các loại hình dịch vụ ăn uống, mục tiêu cuối cùng chung đều là để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng của hệ thống nhà hàng. Giám sát nhà hàng cũng xử lý bất kỳ loại vấn đề nào có thể phát sinh trong nhà hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng tại mọi thời điểm.

Yêu cầu về kỹ năng và kiến thức của giám sát viên nhà hàng

Nếu bạn đang muốn ứng tuyển vị trí giám sát nhà hàng, bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu nhất định để nhận được sự quan tâm của đơn vị tuyển dụng. Dưới đây là một số phẩm chất, kỹ năng, khả năng, v.v. phổ biến mà bạn cần có để dễ dàng tiếp cận công việc với hầu hết các nhà tuyển dụng:

Phải có kỹ năng giao tiếp tốt

Phải có khả năng giao tiếp tuyệt vời

Phải có khả năng phối hợp và tổ chức các hoạt động khác nhau đồng thời

Có thể đặt các nhiệm vụ của nhà hàng lên vị trí hàng đầu trong hoạt động hằng ngày

Phải có phẩm chất lãnh đạo xuất sắc

Phải thể hiện tính linh hoạt trong cách tiếp cận công việc

Nên biết những điều cơ bản và bản chất của các mối quan hệ với khách hàng

Có kiến thức về dinh dưỡng và / hoặc lĩnh vực liên quan đến ăn uống

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm liên quan trong vai trò tương tự